for...in用于遍历数组或者对象

语句:

for (var in object) {
 执行的代码块
}

示例:

var arr = [1, 2, 3, 4];
for (var i in arr) {
 console.log(arr[i]);
}

>>1
>>2
>>3
>>4

案例:

//求出字符串出现最多的字符和次数 
var str = 'abaasdffggghhjjkkgfddsssss3444343';
    var str1 = {};
    for (var i = 0; i < str.length; i++) {
      var chars = str.charAt(i) //chars存储的是str里面的每个字符
      //计算出每个字符出现的次数,如果字符没有出现过,将赋值为1,如果已经出现过则自行+1
      if (str1[chars]) {
        str1[chars]++;
      } else {
        str1[chars] = 1;
      }
    }
//遍历数组
    var m = 0
    for (var k in str1) {
      //k取到的是属性名
      //str1[k]得到的是属性值
      if (str1[k] > m) {
        m = str1[k];
        var c = k
      }
    }
console.log(c);
console.log(m);

>> s
>> 6
最后修改:2022 年 01 月 20 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏